rsz_615_346_sharon pima_meattech_8122019

אופקטרא: מיט-טק השלימה הקמת מעבדה לייצור דיו מתאי גזע של בקר

החברה המפתחת שיטה להדפסת תלת מימד של בשר למאכל אשר צפויה להתאחד עם חברת אופקטרא, מדווחת כי השלמת המעבדה תאפשר להתחיל לפתח את הדיו