rsz_615_346_sharon pima_meattech_8122019

אופקטרא מזנקת ב-30% – התקיימו התנאים המתלים למיזוג עם מיט-טק

חברה הממוזגת תעסוק בפיתוח טכנולוגיות להדפסה תעשייתית ומסחרית בתלת-מימד של בשר, מחיר המניה הנוכחי משקף שווי שוק של יותר מ-100 מיליון שקל; בכוונת החברה לשנות את שמה למיט-טק