Hamburger

אופקטרא השלימה את עסקת המיזוג עם חברת מיט-טק

כל האישורים הנדרשים התקבלו והושלמו התנאים המתלים; החברה הממוזגת תעסוק בפיתוח טכנולוגיות להדפסה בתלת-מימד של בשר למאכל המיוצר באמצעות הרביית תאי גזע